Teenusteahel

Esimene raamatupidamisteenuse pakkuja Eestis, kelle tegevus ja eesmärk on teehusteahelana kirjas.
Hästi korraldatud raamatupidamine on süsteemne ja seda mitte ainult numbrite, vaid ka tegevuste osas.
Sel lihtsal põhjusel oleme esimese teenusepakkujana Eestis kaardistanud oma tegevused kronoloogiliselt, et Sul tekiks veelgi parem ülevaade millal ja mida tehakse. Kirjeldatud teenuseahel annab lisaks ülevaatele Sulle ka teada tähtajad ja tulemused Sinu ettevõtte raamatupidamise korraldamisest.

Kuupäev 01.-09

Dokumendid:

 • Pangaväljavõtted
 • EMTA väljavõtted
 • Esinduskulud
 • Erisoodustused

Tegevused:

 • Töötasude arvestus
 • Esinduskulude arvestus
 • Palgalehtede edastamine Sulle
 • Tasumisele kuuluvate riigimaksude summa saatmine Sulle

10. kuupäev

Tegevused:

 • Tulu ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide koostamine
 • Maksusaldode saatmine Sulle
 • Tasumisele kuuluvate maksude sisestamine internetipanka

Kuupäev 11.-19.

Dokumendid:

 • Arved
 • Kviitungid
 • Lepingud ehk kõik ülejäänud raamatupidamise algdokumendid, mis on vajalikud raamatupidamise koostamiseks.

Tegevused:

 • Laekunud dokumentide kontroll (vormilisus)
 • Raamatupidamise koostamine
 • Maksuarvestus
 • Tasumisele kuuluvate riigimaksusummade saatmine Sulle

20. kuupäev

Tegevus:

 • Käibedeklaratsioonide koostamine
 • VD deklaratsiooni koostamine
 • Maksusaldode saatmine Sulle
 • Tasumisele kuuluva maksusumma sisestamine internetipanka

21. kuupäev, kuu lõpp

Tegevus:

 • Kokkulepitud aruandluse koostamine
 • Analüüsi tulemusena tekkinud tähelepanekute ja mõtete esitamine
 • Koosolekud, arutelud, mõttetalgud
 • Vajaduste selgitamine, ideede genereerimine
 • Hinnangu andmine – kas liigume ühiselt seatud eesmärgi suunal

 

 

Aadress

Pärnu mnt 139 C, Tallinn 11317

Telefon: +372 5373 4434

Meie meeskonnal on kokku üle 30 aasta praktilist kogemust raamatupidamises. Me teame, millised lahendused töötavad ja millised mitte.