Raamatupidamine

Mida paremini on korraldatud Sinu raamatupidamine, seda paremini Su äril läheb.

Raamatupidamise koostamise üheks kandvaks põhimõtteks on personaalsus. Seetõttu esimese asjana meiega koostööd alustades, saad endale isiklik raamatupidaja. Isiklik raamatupidaja korraldab kõik raamatupidamisega seonduva – algdokumendist aastaaruande koostamiseni ning igakuiste maksuarvestuse ja finantsaruandluse.

Lisaks on Sinu isiklik raamatupidaja asendamatu konsultant raamatupidamise ja maksudega seotud küsimustes, kes ei jäta ka vastamata küsimusele – kuidas saab brutopalgast netopalk ning netopalgast brutopalk.

Raamatupidamisteenuse oleme üles ehitanud koostööna oma klientidega. Kaardistades nende vajadused, oleme loonud terviksüsteemi, mis vastab ka kõige nõudlikuma ettevõtja soovidele.

Meie poolt tehtav raamatupidamisteenus sisaldab:

  • Sinu isiklikku raamatupidajat: me ei korralda lihtsalt raamatupidamist, vaid oleme Sinu isiklikuks raamatupidajaks. Me oleme Sinu jaoks alati olemas – teame Sinu soove
  • Algdokumentide nõuetekohasuse kontroll: tegemist on väga olulise etapiga terves raamatupidamises. Nõuetekohasusest saab alguse kogu raamatupidamine ja maksuarvestus (näiteks tulumaksu või käibemaksu)
  • Analüüs, kus ja kuidas kajastada: et raamatupidamine annaks soovitud tulemuse, tuleb eelnevalt hinnata, mida ja kuidas teha. Koheselt õigesti toimimine välistab hilisemad kulutused ümbertegemiseks
  • Korrektne maksuarvestus: väga oluline lüli raamatupidamises. Korrektne maksuarvestus annab meelerahu ja võimaldab pühenduda oma ettevõtte tegemistele
  • Läbimõeldud tööprotsessid – alates dokumentide kogumisest kuni kokkulepitud tulemusteni

Meie poolt koostatud raamatupidamise tulemuseks on:

  • Ülevaate loomine Sinu ettevõtte majandustegevusest: kokkulepitud vormil ja tähtaegadel esitame Sulle aruanded eelnevate kuude tulemustest
  • Analüüs: ainult numbrid ei pruugi veel infot anda. Oluline on tulemuste analüüs läbi erinevate valemite ja suhtarvude
  • Objektiarvestus: oluline on teada, kuidas üks või teine projekt end ära tasub. Detailne objektiarvestus annab selged signaalid tasuvusest, samuti toob ta välja vajaduse muudatusteks
  • Tegelikkus versus eelarve: me kõik planeerime ja eelarvestamine. Aga tuleviku ennustamisest pole kasu, kui me ei kõrvuta seda oleviku ehk tegelikkusega. Raamatupidamine peab võimaldama kõrvutada eelarvet tegelikkusega, et teha vajalikud otsused veelgi paremate tulemuste saavutamiseks.

 

Aadress

Pärnu mnt 139 C, Tallinn 11317

Telefon: +372 5373 4434

Meie meeskonnal on kokku üle 30 aasta praktilist kogemust raamatupidamises. Me teame, millised lahendused töötavad ja millised mitte.