Personaliarvestus

Äris on kolm põhinäitajat – töötajate rahulolu, klientide rahulolu ja rahavoog.
Jack Welch

Töötajad on iga ettevõtte suurim vara. Seetõttu on oluline, et kõik mis on seotud töötajatega oleks korraldatud Sinu soovide kohaselt parimal viisil.

Täpne, arusaadav ning seadustega kooskõlas olev arvestus minimaliseerib arusaamatusi, mis võivad inimeste vahel tekkida. Mida vähem Sa pead mõtlema oma töötajate tasule, seda rohkem saad Sa keskenduda oma põhitegevusele.

Personaliarvestus sisaldab:

  • Töötajaga sõlmitava töölepingu vormistamine, koos kõige sinna juurde kuuluvaga
  • Vajalike avalduste koostamine maksuarvestuseks
  • Erinevate tõendite ja vormide täitmine ning esitamine
  • Tasuarvestus, mis sisaldab lisaks töötasule ka kõiki muid arvestamisele ka tasumisele kuuluvaid tasusid. Näiteks puhkusetasud, ajutise töövõimetuse hüvitised, preemiad, sünnitoetused, kompensatsioonid
  • Töölepingute lõpetamise vormistamine, lõpparvete arvestus

Meie poolt korraldatava personaliarvestuse tulemus on

  • Rahulolevad töötajad, sest neil on kindlustunne oma tasude arvestamise õigsuses
  • Seadustele vastav maksuarvestus
  • Nõuetekohane dokumentatsioon
Töötajad on iga ettevõtte suurim vara. Seetõttu on oluline, et kõik mis on seotud töötajatega oleks korraldatud Sinu soovide kohaselt parimal viisil.

Täpne, arusaadav ning seadustega kooskõlas olev arvestus minimaliseerib arusaamatusi, mis võivad inimeste vahel tekkida. Mida vähem Sa pead mõtlema oma töötajate tasule, seda rohkem saad Sa keskenduda oma põhitegevusele.

 

Aadress

Pärnu mnt 139 C, Tallinn 11317

Telefon: +372 5373 4434

Meie meeskonnal on kokku üle 30 aasta praktilist kogemust raamatupidamises. Me teame, millised lahendused töötavad ja millised mitte.