Archive for the Maksu- ja Tolliamet Category

Ajutiste makseraskuste puhul saab maksuvõlga tasuda osadena

Ajutiste makseraskuste puhul saab maksuvõlga tasuda osadena

Maksu- ja tolliamet (MTA) rahuldas eelmisel aastal 4963 maksuvõla ajatamise ehk osadena tasumise taotlust, et isikutel oleks võimalik tulla toime ajutiste makseraskustega. MTA tulude osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul pöörduvad ettevõtjad makseraskuste puhul üha enam maksuhalduri poole, et koos probleemile lahendus leida. „Võrreldes 2013. aastaga suurenes rahuldatud

Loe veel

Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide esitamise keskkond uueneb

Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide esitamise keskkond uueneb

Uuest aastast muudetakse tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide (TSD) vorme ning uuendatakse esitamise keskkonda, mis teeb nende e-maksuametis täitmise ja esitamise käepärasemaks ning annab riigile maksude kohta rohkem informatsiooni. Kui praegu peab maksumaksja maksukohustuse arvutamiseks vajalikud andmed ja nende alusel arvutatud summad ise sisestama, siis edaspidi tuleb e-keskkonnas

Loe veel

Töötamise registreerimine

Töötamise registreerimine

  Alates 1. juulist 2014 jõustub maksukorralduse seaduse muudatus, millega luuakse töötamise register. Muudatuse kohaselt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajad Maksu- ja Tolliametis registreerima. Allpool selgitame lähemalt töötamise registri rakendamisega kaasnevaid muudatusi.   Mis on töötamise register? Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav

Loe veel

MTA ja EHRL katsetavad tegeliku sularahakäibe tuvastamiseks uut lahendust

MTA ja EHRL katsetavad tegeliku sularahakäibe tuvastamiseks uut lahendust

Maksu- ja tolliamet ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liit alustavad ühist pilootprojekti innovatiivse lahenduse testimiseks tegeliku sularahakäibe tuvastamiseks majutus- ja toitlustussektoris. Sularahakäibe varjamise tõkestamiseks alustavad maksuhaldur ja liit ühisprojektiga, mille sisuks on kassasüsteemide veebipõhiseks viimise võimekuse tehnoloogiline testimine. Tegemist on tehnilise lahendusega, mis tagab ettevõtte kassasüsteemist läbikäiva

Loe veel

Riik ja ehitusettevõtjad karmistavad ehitushangete läbiviimist

Riik ja ehitusettevõtjad karmistavad ehitushangete läbiviimist

Maksu- ja tolliamet, Riigi Kinnisvara AS ning Eesti Ehitusettevõtjate Liit on töötanud riigihangete jaoks välja täiendavad nõuded, mille eesmärgiks on vähendada hangetel tehtavaid alapakkumisi ning hoida maksupetturid hangetest eemal. Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Egon Veermäe sõnul puudub praegu nii riigil tellijana kui peatöövõtjal võimalus saada alltöövõtjate

Loe veel

MTA hoiatab: Liikvel on libalikvideerijad

<!--:et-->MTA hoiatab: Liikvel on libalikvideerijad<!--:-->

Maksu- ja tolliamet hoiatab ettevõtjaid likvideerimisteenust pakkuvate petiste eest, kes on hakanud üha sagedamini saatma oma reklaami otsepostitusena meili teel. Enamjaolt on tegemist anonüümsete pakkumistega, neid pole võimalik seostada ühegi konkreetse isikuga või on allakirjutanu kodanik, keda reaalselt ei eksisteeri. Pakkumistes küsitav teenustasu jääb enamjaolt vahemikku 300-900

Loe veel

Kasulik kontrollida e-maksuametis enda maamaksu andmeid!

<!--:et-->Kasulik kontrollida  e-maksuametis enda maamaksu andmeid!<!--:-->

Seoses läheneva maamaksu tasumise tähtajaga 31.märtsil kutsub maksu- ja tolliamet inimesi üles kontrollima e-maksuametis enda kohta kehtivate maamaksu määramise alusandmete õigsust. Kohalikud omavalitsused edastasid 1. veebruariks maksu- ja tolliametile maaomanike või maa kasutajate andmete muudatused ning muud maamaksu arvutamiseks vajalikud muudetud andmed. Nende andmete alusel koostab maksu-

Loe veel

2014. aasta jooksul on veel võimalik kasutada maksusoodustusi

<!--:et-->2014. aasta jooksul on veel võimalik kasutada maksusoodustusi<!--:-->

Riigikogu võttis vastu tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) muudatuse (avaldatud RT I, 23.12.2013, 3), mille kohaselt tunnistatakse alates 01.01.2015 kehtetuks TuMS § 60 ning § 61 lõiked 27 ja 28. Antud seaduse muudatus puudutab äriühinguid, kes ei ole veel eelnimetatud üleminekusätetest tulenevaid maksusoodustusi ära kasutanud. Need äriühingud saavad maksusoodustused ära kasutada 2014. aasta jooksul

Loe veel

Tallinna reklaamimaks

<!--:et-->Tallinna reklaamimaks<!--:-->

2014. aastast muutub reklaamimaksu deklareerimise ja tasumise kord. Alates 1. jaanuarist 2014 jõustuvad Tallinnas reklaamimaksu muudatused, mille kohaselt haldavad uuest aastast reklaamimaksu kaks maksuhaldurit – Tallinna Ettevõtlusamet ning maksu- ja tolliamet. Muudatuste kohaselt esitatakse uuest aastast reklaamimaksu deklaratsioonid ning tasutakse maks maksu- ja tolliametile, maksujärelevalve funktsiooni teostab

Loe veel

Suve jooksul registreeriti käibemaksukohustuslasteks 2141 ettevõtet

<!--:et-->Suve jooksul registreeriti käibemaksukohustuslasteks 2141 ettevõtet <!--:-->

Juunist augusti lõpuni esitasid ettevõtted käibemaksukohustuslasena registreerimiseks maksu- ja tolliametile kokku 2830 avaldust. Neist 882 taotlust esitati uute ettevõtjate poolt, kes tegelevad ettevõtlusega esmakordselt. Registreeringu sai 2141 avalduse esitanutest, sealhulgas uutest ettevõtjatest sai registreeringu 557 isikut. Maksu- ja tolliamet tegi registreerimisest keeldumise otsuse 384 isikule, sealhulgas 150

Loe veel

Aadress

Pärnu mnt 139 C, Tallinn 11317

Telefon: +372 5373 4434

Meie meeskonnal on kokku üle 30 aasta praktilist kogemust raamatupidamises. Me teame, millised lahendused töötavad ja millised mitte.