E-teenuste pakkujatel muutub käibemaksu tasumise kord

E-teenuste pakkujatel muutub käibemaksu tasumise kord

Uuest aastast maksustatakse elektrooniliselt osutatavaid ja elektroonilise side teenuseid seal riigis, kus asub teenuse saaja ning enam pole oluline, kas teenuse saaja on oma asukohariigis käibemaksukohustuslasena registreeritud.

 

Teenuste osutamisel teise liikmesriigi käibemaksukohustuslasele on käibe toimumise kohaks teenuse saaja liikmesriik ka praegu. Seega puudutab Euroopa Nõukogu direktiivist lähtuv muudatus teenuse osutamist isikutele, kes ei ole käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Elektrooniliselt osutatavad teenused on näiteks veebi administreerimine, programmi ja seadmete kaughooldus, elektrooniliselt edastatava tarkvara müük ja hooldamine, elektrooniliselt edastatava muusika, filmi, raamatu, mängu müük ehk teenused, mis edastatakse ja saadakse interneti vahendusel. Muudatus ei hõlma tehinguid, kus elektroonsel teel esitatakse vaid tellimus kauba või teenuse saamiseks, näiteks e-poest kauba tellimine. Samuti ei ole e-teenus CD-de ja DVD-de müük.

E-teenuse müüja peab kindlaks tegema teenuse saaja asukoha ka teenuse osutamisel mittekäibemaksukohustuslastele, kuna teenust hakatakse maksustatama liikmesriigis, kus on teenuse saaja asu- või elukoht. Teenuste osutamist ELi välise riigi isikule Eestis ei maksustata, seda reguleerib teenuse saaja asukohariik.

Teenuste osutamisel füüsilistele isikutele vaadatakse seda, kus riigis ta elab. Kui teenuse saaja elu- või asukohta pole teada, tehakse see kindlaks näiteks arve aadressi ning pangakonto järgi, kus makse teenuse eest tehakse. Kui teenust osutatakse mittemaksukohustuslasele lauatelefoni teel, on kliendi asukoht telefoni paigaldamise asukoht. Mobiilsidevõrgu kaudu teenuse osutamisel vaadatakse SIM-kaardi suunakoodi.

Lisainfo
Teenuste osutajal on kaks võimalust. Esiteks võib ettevõtja ennast käibemaksukohustuslasena registreerida kõikides liikmesriikides, kus on teenuse saaja asukoht. Teine võimalus on rakendada erikorda oma asukohariigis.

Näiteks kui Eesti maksukohustuslane müüb Läti füüsilisele isikule e-teenust, siis saab ta ennast registreerida Lätis käibemaksukohustuslaseks ning tasuda maks Läti maksuhaldurile või rakendada Eestis erikorda. Erikorra puhul deklareeritakse ja tasutakse käibemaks Eesti maksuhaldurile, kes kannab selle summa edasi Läti maksuhaldurile. Teises liikmesriigis tasumisele kuuluv käibemaks tuleb arvestada seal kehtiva käibemaksumäära järgi.

Erikorda rakendav isik esitab e-maksuameti kaudu iga kvartali kohta erikorraga hõlmatud teenuste käibedeklaratsiooni. Sellel deklaratsioonil kajastatakse üksnes teistesse liikmesriikidesse mittemaksukohustuslastele osutatud teenused. Eesti mittemaksukohustuslastele osutatud teenuseid kajastatakse tavakorras KMD-l. Erikorra alusel esitatakse deklaratsioon kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks ja esimene erikorra järgi esitatav deklaratsioon esitatakse 20. aprilliks 2015.

Erikorra kasutamiseks tuleb maksuhaldurile e-maksuameti kaudu esitada avaldus, mida võetakse vastu alates 1. oktoobrist 2014.

 

Allikas Rahandusministeerium

Aadress

Pärnu mnt 139 C, Tallinn 11317

Telefon: +372 5373 4434

Meie meeskonnal on kokku üle 30 aasta praktilist kogemust raamatupidamises. Me teame, millised lahendused töötavad ja millised mitte.