Raamatupidamisteenus kui hea raamatupidaja.

Raamatupidamisteenus kui hea raamatupidaja.

Täna on Eestis raamatupidamisteenuse pakkujaid mitu tuhat, mis muudab teenuse ostja positsiooni osalt lihtsaks, osalt aga keeruliseks.

Alustame lihtsast. Teada on, et mida tihedam on konkurents, seda paindlikumaks muutuvad hinnad. Ja siin ei ole raamatupidamisteenus teistest erinev. Alati on võimalik leida teenusepakkuja, kes korraldab Teile ettevõtte raamatupidamise kordades soodsamalt senisest parimast pakkumisest.

Aga kas hind on see üks ja ainus kriteerium, millest tuleks lähtuda teenusepakkuja valikul?

Tooksin siinkohal näite auto ostmisest. Autot ostes on hind loomulikult oluline, aga lisaks hinnale pöörate Te tähelepanu ka paljudele muudele detailidele – läbisõit, varustustase, üldine seisukord, eelmised omanikud jne. Täpselt sama tuleks teha ka siis, kui valite endale raamatupidamisteenuse pakkujat. Mida siis hinnata?

Esiteks kõige lihtsam, teenusepakkuja koduleht – kas kodulehel kirjutatu tekitab Teis usaldust? Kas teenuse kirjeldus ühtib sellega, mida on Teil vaja? Kui kergesti leitavaks on teenusepakkuja end läbi kontaktandmete teinud? Need on detailid, millele võiks kodulehte külastades tähelepanu pöörata. Oma sisult müüb raamatupidamisteenuse pakkuja ikkagi usaldust, mistõttu on oluline kodulehel olevate andmetega usalduse tekitamine Teis, kui potensiaalses kliendis. Kui usaldus on tekkinud, soovitan edasi liikuda. Kui ei, siis parem vaadake veel ringi erinevate teenusepakkujate kodulehtedel.

Kohtumine ja visiit büroosse. Olles kodulehe vahendusel saatnud ära hinnapäringu, siis järgmisena soovitan ma kindlasti leppida kokku kohtumine teenusepakkuja büroos. Just büroos, mitte kusagil kohvikus ega mõnes looduskaunis kohas. Büroo on see koht, mis peab Teis lisaks kodulehele tekitama sooja ja usaldusliku tunde. Büroos Te näete, kes on need inimesed, kes Teie ettevõtte raamatupidamisega hakkavad tegelema, millised on nende töötingimused, kuidas hoitakse teiste ettevõtete dokumente jne. Uskuge mind, nii nagu suhtutakse teiste klientide dokumentidesse nii suhtutakse suure tõenäosusega ka tulevikus Teie asjadesse. Kehvad töötingimused ja mornide nägudega inimesed viitavad üheselt, et ettevõtte siseselt ei ole kõik korras. Kui aga teenusepakkuja ei suuda enda asjadega toime tulla, kuidas Te saate olla kindel, et Teie asjad saavad korralikult tehtud. Teie ettevõtte raamatupidamise koostavad valdavas osas inimesed, mitte arvutid. Seega on nende roll edasises koostöös kõige olulisem. Soliidne büroo ja motiveeritud personal on oluline detail, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Arvutid ja tarkvara. Enamik inimesi arvab, et raamatupidamisteenuse peamiseks kuluks on tööjõukulud. Nõus, see on kõige suurem kulu. Mitte küll sama suur, aga sama oluline on arvutite- ja tarkvarakulu. Teil kui ettevõtjal lasub kohustus säilitada raamatupidamisdokumente 7 aastat. Ehk siis peab Teil mistahes ajahetkel olema võimalik kontrolli läbiviivale isikule esitada nii alg- kui ka koonddokumendid oma ettevõtte minevikust. Seetõttu on oluline, et Teie teenusepakkuja kasutaks legaalset tarkvara, millega kaasneb tarkvaratootja poolne klienditugi ning garantii. Kõike võib juhtuda, mistõttu on oluline andmete säilime või siis nende taastamine. Seega soovitame kindlasti küsida oma teenusepakkujalt – mis tarkvara ta kasutab, kuidas on hankinud endale litsentsid jne. Teine oluline roll andmete säilimisel on koopiate tegemine. Ka seda soovitame oma teenusepakkujalt küsida –kui sagedasti või millisele andmekandjale tehakse andmebaasidest ja –failidest varukoopiaid ning kus koopiaid hoitakse. Juhul kui Teile hakatakse rääkima, et koopiaid tehakse igal õhtul näiteks dvd-plaatidele (mälupulkadele jne.), mis ladustatakse seifis, siis ma soovitaksin Teil hakata lahkumise peale mõtlema. Miks? Mõelge nüüd ise – kirjutada kogu vajalik andmebaas igaõhtuselt mistahes andmekandjale on paras ettevõtmine ja lisaks veel ka ajakulukas. Veelgi enam, hoida töös kasutatavat andmebaasi ja sellest tehtud varukoopiad samas kohas on riskantne. Sellega pole välistatud, et mistahes õnnetuse korral võidav hävineda nii andmebaas ise kui ka sellest tehtud varukoopiad. Varukoopiate eesmärk on aga kindlustada info säilimine mistahes olukorraks.

Eestis leidub väga palju erinevaid serveriruumi pakkujaid, kus enamikel on automaatne varukoopiate tegemine rendihinna sees ja kus hoitakse koopiad eraldi andmebaasidest. Kaasaegsed IT-süsteemid on taaskord märk sellest, et olete kohtunud tõsiseltvõetava teenusepakkujaga, kellega saab ühiste eesmärkide nimel edasi liikuda.

Teenuse sisu ja selle ülesehitus. Koduleht on hea, büroo tekitab Teis usaldust ja IT-ga on kõik korras. Tundub, et olete endale teenusepakkuja leidnud. Paraku ei. Nüüd jõuate Te asja sisuni. Küsige ja uurige kõike teenuse kohta. Laske endale detailideni lahti seletada, millest teenus koosneb ja miks teenus just nendest detailidest koosneb. Samuti viidake nendele probleemidele, mida tahate, et teenusepakkuja kindlasti lahendaks. Vaadake, kas pakutav lahendus on Teile meelepärane või mitte. Teenuse sisu ja selle ülesehituse eesmärk on lahendada Teie probleeme, mitte aga neid juurde tekitada. Kui Te tajute, et kohustusi mitte ei jää vähemaks, vaid tuleb juurde, siis järelikult ei ole sellisel kujul tehtav teenus Teile lahenduseks. Hästi korraldatud raamatupidamise eesmärk ei ole Teile aja juurde tekitamine loosungiga, et Teil on siis rohkem aega tegeleda oma ettevõtte juhtimisega. Hästi korraldatud raamatupidamine annab Teile vastused, kas liigute seatud eesmärkide suunal või kui kaugel Te seatud eesmärgist olete. Raamatupidamine loob Teile soodsa pinnase õigete otsuste langetamiseks ning parimate lahenduste leidmiseks.

Samuti soovitan Teil mitte laskuda n-ö kiituste lõksu. Kui uus teenusepakkuja oma teenuse kirjeldamiseks laidab Teie eelmise raamatupidaja tööd ning seeläbi püüab tõsta enda väärtust – see ei ole hea märk. Hea teenus või teenusepakkuja on see, kes kuulab Teie mured ja pakub neile lahendused, mitte ei keskendu sellele, mida seni on kõik valesti tehtud.

Tulles nüüd tagasi jutu alguse juurde, kus rääkisin teenuse ostust, hinnast ja võrdlesin seda auto ostuga, siis näete, et hind ei ole tegelikult kõige olulisem. Teenuse hinnast palju olulisemaid kriteeriume, mille järgi teenusepakkujaid eristada.Autor: Ermo Kold, Baltic Accounting Company OÜ

 

Täna on Eestis raamatupidamisteenuse pakkujaid mitu tuhat, mis muudab teenuse ostja positsiooni osalt lihtsaks, osalt aga keeruliseks.

Alustame lihtsast. Teada on, et mida tihedam on konkurents, seda paindlikumaks muutuvad hinnad. Ja siin ei ole raamatupidamisteenus teistest erinev. Alati on võimalik leida teenusepakkuja, kes korraldab Teile ettevõtte raamatupidamise kordades soodsamalt senisest parimast pakkumisest.

Aga kas hind on see üks ja ainus kriteerium, millest tuleks lähtuda teenusepakkuja valikul?

Tooksin siinkohal näite auto ostmisest. Autot ostes on hind loomulikult oluline, aga lisaks hinnale pöörate Te tähelepanu ka paljudele muudele detailidele – läbisõit, varustustase, üldine seisukord, eelmised omanikud jne. Täpselt sama tuleks teha ka siis, kui valite endale raamatupidamisteenuse pakkujat. Mida siis hinnata?

Esiteks kõige lihtsam, teenusepakkuja koduleht – kas kodulehel kirjutatu tekitab Teis usaldust? Kas teenuse kirjeldus ühtib sellega, mida on Teil vaja? Kui kergesti leitavaks on teenusepakkuja end läbi kontaktandmete teinud? Need on detailid, millele võiks kodulehte külastades tähelepanu pöörata. Oma sisult müüb raamatupidamisteenuse pakkuja ikkagi usaldust, mistõttu on oluline kodulehel olevate andmetega usalduse tekitamine Teis, kui potensiaalses kliendis. Kui usaldus on tekkinud, soovitan edasi liikuda. Kui ei, siis parem vaadake veel ringi erinevate teenusepakkujate kodulehtedel.

Kohtumine ja visiit büroosse. Olles kodulehe vahendusel saatnud ära hinnapäringu, siis järgmisena soovitan ma kindlasti leppida kokku kohtumine teenusepakkuja büroos. Just büroos, mitte kusagil kohvikus ega mõnes looduskaunis kohas. Büroo on see koht, mis peab Teis lisaks kodulehele tekitama sooja ja usaldusliku tunde. Büroos Te näete, kes on need inimesed, kes Teie ettevõtte raamatupidamisega hakkavad tegelema, millised on nende töötingimused, kuidas hoitakse teiste ettevõtete dokumente jne. Uskuge mind, nii nagu suhtutakse teiste klientide dokumentidesse nii suhtutakse suure tõenäosusega ka tulevikus Teie asjadesse. Kehvad töötingimused ja mornide nägudega inimesed viitavad üheselt, et ettevõtte siseselt ei ole kõik korras. Kui aga teenusepakkuja ei suuda enda asjadega toime tulla, kuidas Te saate olla kindel, et Teie asjad saavad korralikult tehtud. Teie ettevõtte raamatupidamise koostavad valdavas osas inimesed, mitte arvutid. Seega on nende roll edasises koostöös kõige olulisem. Soliidne büroo ja motiveeritud personal on oluline detail, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Arvutid ja tarkvara. Enamik inimesi arvab, et raamatupidamisteenuse peamiseks kuluks on tööjõukulud. Nõus, see on kõige suurem kulu. Mitte küll sama suur, aga sama oluline on arvutite- ja tarkvarakulu. Teil kui ettevõtjal lasub kohustus säilitada raamatupidamisdokumente 7 aastat. Ehk siis peab Teil mistahes ajahetkel olema võimalik kontrolli läbiviivale isikule esitada nii alg- kui ka koonddokumendid oma ettevõtte minevikust. Seetõttu on oluline, et Teie teenusepakkuja kasutaks legaalset tarkvara, millega kaasneb tarkvaratootja poolne klienditugi ning garantii. Kõike võib juhtuda, mistõttu on oluline andmete säilime või siis nende taastamine. Seega soovitame kindlasti küsida oma teenusepakkujalt – mis tarkvara ta kasutab, kuidas on hankinud endale litsentsid jne. Teine oluline roll andmete säilimisel on koopiate tegemine. Ka seda soovitame oma teenusepakkujalt küsida –kui sagedasti või millisele andmekandjale tehakse andmebaasidest ja –failidest varukoopiaid ning kus koopiaid hoitakse. Juhul kui Teile hakatakse rääkima, et koopiaid tehakse igal õhtul näiteks dvd-plaatidele (mälupulkadele jne.), mis ladustatakse seifis, siis ma soovitaksin Teil hakata lahkumise peale mõtlema. Miks? Mõelge nüüd ise – kirjutada kogu vajalik andmebaas igaõhtuselt mistahes andmekandjale on paras ettevõtmine ja lisaks veel ka ajakulukas. Veelgi enam, hoida töös kasutatavat andmebaasi ja sellest tehtud varukoopiad samas kohas on riskantne. Sellega pole välistatud, et mistahes õnnetuse korral võidav hävineda nii andmebaas ise kui ka sellest tehtud varukoopiad. Varukoopiate eesmärk on aga kindlustada info säilimine mistahes olukorraks.

Eestis leidub väga palju erinevaid serveriruumi pakkujaid, kus enamikel on automaatne varukoopiate tegemine rendihinna sees ja kus hoitakse koopiad eraldi andmebaasidest. Kaasaegsed IT-süsteemid on taaskord märk sellest, et olete kohtunud tõsiseltvõetava teenusepakkujaga, kellega saab ühiste eesmärkide nimel edasi liikuda.

Teenuse sisu ja selle ülesehitus. Koduleht on hea, büroo tekitab Teis usaldust ja IT-ga on kõik korras. Tundub, et olete endale teenusepakkuja leidnud. Paraku ei. Nüüd jõuate Te asja sisuni. Küsige ja uurige kõike teenuse kohta. Laske endale detailideni lahti seletada, millest teenus koosneb ja miks teenus just nendest detailidest koosneb. Samuti viidake nendele probleemidele, mida tahate, et teenusepakkuja kindlasti lahendaks. Vaadake, kas pakutav lahendus on Teile meelepärane või mitte. Teenuse sisu ja selle ülesehituse eesmärk on lahendada Teie probleeme, mitte aga neid juurde tekitada. Kui Te tajute, et kohustusi mitte ei jää vähemaks, vaid tuleb juurde, siis järelikult ei ole sellisel kujul tehtav teenus Teile lahenduseks. Hästi korraldatud raamatupidamise eesmärk ei ole Teile aja juurde tekitamine loosungiga, et Teil on siis rohkem aega tegeleda oma ettevõtte juhtimisega. Hästi korraldatud raamatupidamine annab Teile vastused, kas liigute seatud eesmärkide suunal või kui kaugel Te seatud eesmärgist olete. Raamatupidamine loob Teile soodsa pinnase õigete otsuste langetamiseks ning parimate lahenduste leidmiseks.

Samuti soovitan Teil mitte laskuda n-ö kiituste lõksu. Kui uus teenusepakkuja oma teenuse kirjeldamiseks laidab Teie eelmise raamatupidaja tööd ning seeläbi püüab tõsta enda väärtust – see ei ole hea märk. Hea teenus või teenusepakkuja on see, kes kuulab Teie mured ja pakub neile lahendused, mitte ei keskendu sellele, mida seni on kõik valesti tehtud.

Tulles nüüd tagasi jutu alguse juurde, kus rääkisin teenuse ostust, hinnast ja võrdlesin seda auto ostuga, siis näete, et hind ei ole tegelikult kõige olulisem. Teenuse hinnast palju olulisemaid kriteeriume, mille järgi teenusepakkujaid eristada.Autor: Ermo Kold, Baltic Accounting Company OÜ

 

Täna on Eestis raamatupidamisteenuse pakkujaid mitu tuhat, mis muudab teenuse ostja positsiooni osalt lihtsaks, osalt aga keeruliseks.

Alustame lihtsast. Teada on, et mida tihedam on konkurents, seda paindlikumaks muutuvad hinnad. Ja siin ei ole raamatupidamisteenus teistest erinev. Alati on võimalik leida teenusepakkuja, kes korraldab Teile ettevõtte raamatupidamise kordades soodsamalt senisest parimast pakkumisest.

Aga kas hind on see üks ja ainus kriteerium, millest tuleks lähtuda teenusepakkuja valikul?

Tooksin siinkohal näite auto ostmisest. Autot ostes on hind loomulikult oluline, aga lisaks hinnale pöörate Te tähelepanu ka paljudele muudele detailidele – läbisõit, varustustase, üldine seisukord, eelmised omanikud jne. Täpselt sama tuleks teha ka siis, kui valite endale raamatupidamisteenuse pakkujat. Mida siis hinnata?

Esiteks kõige lihtsam, teenusepakkuja koduleht – kas kodulehel kirjutatu tekitab Teis usaldust? Kas teenuse kirjeldus ühtib sellega, mida on Teil vaja? Kui kergesti leitavaks on teenusepakkuja end läbi kontaktandmete teinud? Need on detailid, millele võiks kodulehte külastades tähelepanu pöörata. Oma sisult müüb raamatupidamisteenuse pakkuja ikkagi usaldust, mistõttu on oluline kodulehel olevate andmetega usalduse tekitamine Teis, kui potensiaalses kliendis. Kui usaldus on tekkinud, soovitan edasi liikuda. Kui ei, siis parem vaadake veel ringi erinevate teenusepakkujate kodulehtedel.

Kohtumine ja visiit büroosse. Olles kodulehe vahendusel saatnud ära hinnapäringu, siis järgmisena soovitan ma kindlasti leppida kokku kohtumine teenusepakkuja büroos. Just büroos, mitte kusagil kohvikus ega mõnes looduskaunis kohas. Büroo on see koht, mis peab Teis lisaks kodulehele tekitama sooja ja usaldusliku tunde. Büroos Te näete, kes on need inimesed, kes Teie ettevõtte raamatupidamisega hakkavad tegelema, millised on nende töötingimused, kuidas hoitakse teiste ettevõtete dokumente jne. Uskuge mind, nii nagu suhtutakse teiste klientide dokumentidesse nii suhtutakse suure tõenäosusega ka tulevikus Teie asjadesse. Kehvad töötingimused ja mornide nägudega inimesed viitavad üheselt, et ettevõtte siseselt ei ole kõik korras. Kui aga teenusepakkuja ei suuda enda asjadega toime tulla, kuidas Te saate olla kindel, et Teie asjad saavad korralikult tehtud. Teie ettevõtte raamatupidamise koostavad valdavas osas inimesed, mitte arvutid. Seega on nende roll edasises koostöös kõige olulisem. Soliidne büroo ja motiveeritud personal on oluline detail, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Arvutid ja tarkvara. Enamik inimesi arvab, et raamatupidamisteenuse peamiseks kuluks on tööjõukulud. Nõus, see on kõige suurem kulu. Mitte küll sama suur, aga sama oluline on arvutite- ja tarkvarakulu. Teil kui ettevõtjal lasub kohustus säilitada raamatupidamisdokumente 7 aastat. Ehk siis peab Teil mistahes ajahetkel olema võimalik kontrolli läbiviivale isikule esitada nii alg- kui ka koonddokumendid oma ettevõtte minevikust. Seetõttu on oluline, et Teie teenusepakkuja kasutaks legaalset tarkvara, millega kaasneb tarkvaratootja poolne klienditugi ning garantii. Kõike võib juhtuda, mistõttu on oluline andmete säilime või siis nende taastamine. Seega soovitame kindlasti küsida oma teenusepakkujalt – mis tarkvara ta kasutab, kuidas on hankinud endale litsentsid jne. Teine oluline roll andmete säilimisel on koopiate tegemine. Ka seda soovitame oma teenusepakkujalt küsida –kui sagedasti või millisele andmekandjale tehakse andmebaasidest ja –failidest varukoopiaid ning kus koopiaid hoitakse. Juhul kui Teile hakatakse rääkima, et koopiaid tehakse igal õhtul näiteks dvd-plaatidele (mälupulkadele jne.), mis ladustatakse seifis, siis ma soovitaksin Teil hakata lahkumise peale mõtlema. Miks? Mõelge nüüd ise – kirjutada kogu vajalik andmebaas igaõhtuselt mistahes andmekandjale on paras ettevõtmine ja lisaks veel ka ajakulukas. Veelgi enam, hoida töös kasutatavat andmebaasi ja sellest tehtud varukoopiad samas kohas on riskantne. Sellega pole välistatud, et mistahes õnnetuse korral võidav hävineda nii andmebaas ise kui ka sellest tehtud varukoopiad. Varukoopiate eesmärk on aga kindlustada info säilimine mistahes olukorraks.

Eestis leidub väga palju erinevaid serveriruumi pakkujaid, kus enamikel on automaatne varukoopiate tegemine rendihinna sees ja kus hoitakse koopiad eraldi andmebaasidest. Kaasaegsed IT-süsteemid on taaskord märk sellest, et olete kohtunud tõsiseltvõetava teenusepakkujaga, kellega saab ühiste eesmärkide nimel edasi liikuda.

Teenuse sisu ja selle ülesehitus. Koduleht on hea, büroo tekitab Teis usaldust ja IT-ga on kõik korras. Tundub, et olete endale teenusepakkuja leidnud. Paraku ei. Nüüd jõuate Te asja sisuni. Küsige ja uurige kõike teenuse kohta. Laske endale detailideni lahti seletada, millest teenus koosneb ja miks teenus just nendest detailidest koosneb. Samuti viidake nendele probleemidele, mida tahate, et teenusepakkuja kindlasti lahendaks. Vaadake, kas pakutav lahendus on Teile meelepärane või mitte. Teenuse sisu ja selle ülesehituse eesmärk on lahendada Teie probleeme, mitte aga neid juurde tekitada. Kui Te tajute, et kohustusi mitte ei jää vähemaks, vaid tuleb juurde, siis järelikult ei ole sellisel kujul tehtav teenus Teile lahenduseks. Hästi korraldatud raamatupidamise eesmärk ei ole Teile aja juurde tekitamine loosungiga, et Teil on siis rohkem aega tegeleda oma ettevõtte juhtimisega. Hästi korraldatud raamatupidamine annab Teile vastused, kas liigute seatud eesmärkide suunal või kui kaugel Te seatud eesmärgist olete. Raamatupidamine loob Teile soodsa pinnase õigete otsuste langetamiseks ning parimate lahenduste leidmiseks.

Samuti soovitan Teil mitte laskuda n-ö kiituste lõksu. Kui uus teenusepakkuja oma teenuse kirjeldamiseks laidab Teie eelmise raamatupidaja tööd ning seeläbi püüab tõsta enda väärtust – see ei ole hea märk. Hea teenus või teenusepakkuja on see, kes kuulab Teie mured ja pakub neile lahendused, mitte ei keskendu sellele, mida seni on kõik valesti tehtud.

Tulles nüüd tagasi jutu alguse juurde, kus rääkisin teenuse ostust, hinnast ja võrdlesin seda auto ostuga, siis näete, et hind ei ole tegelikult kõige olulisem. Teenuse hinnast palju olulisemaid kriteeriume, mille järgi teenusepakkujaid eristada.Autor: Ermo Kold, Baltic Accounting Company OÜ

 

Täna on Eestis raamatupidamisteenuse pakkujaid mitu tuhat, mis muudab teenuse ostja positsiooni osalt lihtsaks, osalt aga keeruliseks.

Alustame lihtsast. Teada on, et mida tihedam on konkurents, seda paindlikumaks muutuvad hinnad. Ja siin ei ole raamatupidamisteenus teistest erinev. Alati on võimalik leida teenusepakkuja, kes korraldab Teile ettevõtte raamatupidamise kordades soodsamalt senisest parimast pakkumisest.

Aga kas hind on see üks ja ainus kriteerium, millest tuleks lähtuda teenusepakkuja valikul?

Tooksin siinkohal näite auto ostmisest. Autot ostes on hind loomulikult oluline, aga lisaks hinnale pöörate Te tähelepanu ka paljudele muudele detailidele – läbisõit, varustustase, üldine seisukord, eelmised omanikud jne. Täpselt sama tuleks teha ka siis, kui valite endale raamatupidamisteenuse pakkujat. Mida siis hinnata?

Esiteks kõige lihtsam, teenusepakkuja koduleht – kas kodulehel kirjutatu tekitab Teis usaldust? Kas teenuse kirjeldus ühtib sellega, mida on Teil vaja? Kui kergesti leitavaks on teenusepakkuja end läbi kontaktandmete teinud? Need on detailid, millele võiks kodulehte külastades tähelepanu pöörata. Oma sisult müüb raamatupidamisteenuse pakkuja ikkagi usaldust, mistõttu on oluline kodulehel olevate andmetega usalduse tekitamine Teis, kui potensiaalses kliendis. Kui usaldus on tekkinud, soovitan edasi liikuda. Kui ei, siis parem vaadake veel ringi erinevate teenusepakkujate kodulehtedel.

Kohtumine ja visiit büroosse. Olles kodulehe vahendusel saatnud ära hinnapäringu, siis järgmisena soovitan ma kindlasti leppida kokku kohtumine teenusepakkuja büroos. Just büroos, mitte kusagil kohvikus ega mõnes looduskaunis kohas. Büroo on see koht, mis peab Teis lisaks kodulehele tekitama sooja ja usaldusliku tunde. Büroos Te näete, kes on need inimesed, kes Teie ettevõtte raamatupidamisega hakkavad tegelema, millised on nende töötingimused, kuidas hoitakse teiste ettevõtete dokumente jne. Uskuge mind, nii nagu suhtutakse teiste klientide dokumentidesse nii suhtutakse suure tõenäosusega ka tulevikus Teie asjadesse. Kehvad töötingimused ja mornide nägudega inimesed viitavad üheselt, et ettevõtte siseselt ei ole kõik korras. Kui aga teenusepakkuja ei suuda enda asjadega toime tulla, kuidas Te saate olla kindel, et Teie asjad saavad korralikult tehtud. Teie ettevõtte raamatupidamise koostavad valdavas osas inimesed, mitte arvutid. Seega on nende roll edasises koostöös kõige olulisem. Soliidne büroo ja motiveeritud personal on oluline detail, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Arvutid ja tarkvara. Enamik inimesi arvab, et raamatupidamisteenuse peamiseks kuluks on tööjõukulud. Nõus, see on kõige suurem kulu. Mitte küll sama suur, aga sama oluline on arvutite- ja tarkvarakulu. Teil kui ettevõtjal lasub kohustus säilitada raamatupidamisdokumente 7 aastat. Ehk siis peab Teil mistahes ajahetkel olema võimalik kontrolli läbiviivale isikule esitada nii alg- kui ka koonddokumendid oma ettevõtte minevikust. Seetõttu on oluline, et Teie teenusepakkuja kasutaks legaalset tarkvara, millega kaasneb tarkvaratootja poolne klienditugi ning garantii. Kõike võib juhtuda, mistõttu on oluline andmete säilime või siis nende taastamine. Seega soovitame kindlasti küsida oma teenusepakkujalt – mis tarkvara ta kasutab, kuidas on hankinud endale litsentsid jne. Teine oluline roll andmete säilimisel on koopiate tegemine. Ka seda soovitame oma teenusepakkujalt küsida –kui sagedasti või millisele andmekandjale tehakse andmebaasidest ja –failidest varukoopiaid ning kus koopiaid hoitakse. Juhul kui Teile hakatakse rääkima, et koopiaid tehakse igal õhtul näiteks dvd-plaatidele (mälupulkadele jne.), mis ladustatakse seifis, siis ma soovitaksin Teil hakata lahkumise peale mõtlema. Miks? Mõelge nüüd ise – kirjutada kogu vajalik andmebaas igaõhtuselt mistahes andmekandjale on paras ettevõtmine ja lisaks veel ka ajakulukas. Veelgi enam, hoida töös kasutatavat andmebaasi ja sellest tehtud varukoopiad samas kohas on riskantne. Sellega pole välistatud, et mistahes õnnetuse korral võidav hävineda nii andmebaas ise kui ka sellest tehtud varukoopiad. Varukoopiate eesmärk on aga kindlustada info säilimine mistahes olukorraks.

Eestis leidub väga palju erinevaid serveriruumi pakkujaid, kus enamikel on automaatne varukoopiate tegemine rendihinna sees ja kus hoitakse koopiad eraldi andmebaasidest. Kaasaegsed IT-süsteemid on taaskord märk sellest, et olete kohtunud tõsiseltvõetava teenusepakkujaga, kellega saab ühiste eesmärkide nimel edasi liikuda.

Teenuse sisu ja selle ülesehitus. Koduleht on hea, büroo tekitab Teis usaldust ja IT-ga on kõik korras. Tundub, et olete endale teenusepakkuja leidnud. Paraku ei. Nüüd jõuate Te asja sisuni. Küsige ja uurige kõike teenuse kohta. Laske endale detailideni lahti seletada, millest teenus koosneb ja miks teenus just nendest detailidest koosneb. Samuti viidake nendele probleemidele, mida tahate, et teenusepakkuja kindlasti lahendaks. Vaadake, kas pakutav lahendus on Teile meelepärane või mitte. Teenuse sisu ja selle ülesehituse eesmärk on lahendada Teie probleeme, mitte aga neid juurde tekitada. Kui Te tajute, et kohustusi mitte ei jää vähemaks, vaid tuleb juurde, siis järelikult ei ole sellisel kujul tehtav teenus Teile lahenduseks. Hästi korraldatud raamatupidamise eesmärk ei ole Teile aja juurde tekitamine loosungiga, et Teil on siis rohkem aega tegeleda oma ettevõtte juhtimisega. Hästi korraldatud raamatupidamine annab Teile vastused, kas liigute seatud eesmärkide suunal või kui kaugel Te seatud eesmärgist olete. Raamatupidamine loob Teile soodsa pinnase õigete otsuste langetamiseks ning parimate lahenduste leidmiseks.

Samuti soovitan Teil mitte laskuda n-ö kiituste lõksu. Kui uus teenusepakkuja oma teenuse kirjeldamiseks laidab Teie eelmise raamatupidaja tööd ning seeläbi püüab tõsta enda väärtust – see ei ole hea märk. Hea teenus või teenusepakkuja on see, kes kuulab Teie mured ja pakub neile lahendused, mitte ei keskendu sellele, mida seni on kõik valesti tehtud.

Tulles nüüd tagasi jutu alguse juurde, kus rääkisin teenuse ostust, hinnast ja võrdlesin seda auto ostuga, siis näete, et hind ei ole tegelikult kõige olulisem. Teenuse hinnast palju olulisemaid kriteeriume, mille järgi teenusepakkujaid eristada.Autor: Ermo Kold, Baltic Accounting Company OÜ

 

Täna on Eestis raamatupidamisteenuse pakkujaid mitu tuhat, mis muudab teenuse ostja positsiooni osalt lihtsaks, osalt aga keeruliseks.

Alustame lihtsast. Teada on, et mida tihedam on konkurents, seda paindlikumaks muutuvad hinnad. Ja siin ei ole raamatupidamisteenus teistest erinev. Alati on võimalik leida teenusepakkuja, kes korraldab Teile ettevõtte raamatupidamise kordades soodsamalt senisest parimast pakkumisest.

Aga kas hind on see üks ja ainus kriteerium, millest tuleks lähtuda teenusepakkuja valikul?

Tooksin siinkohal näite auto ostmisest. Autot ostes on hind loomulikult oluline, aga lisaks hinnale pöörate Te tähelepanu ka paljudele muudele detailidele – läbisõit, varustustase, üldine seisukord, eelmised omanikud jne. Täpselt sama tuleks teha ka siis, kui valite endale raamatupidamisteenuse pakkujat. Mida siis hinnata?

Esiteks kõige lihtsam, teenusepakkuja koduleht – kas kodulehel kirjutatu tekitab Teis usaldust? Kas teenuse kirjeldus ühtib sellega, mida on Teil vaja? Kui kergesti leitavaks on teenusepakkuja end läbi kontaktandmete teinud? Need on detailid, millele võiks kodulehte külastades tähelepanu pöörata. Oma sisult müüb raamatupidamisteenuse pakkuja ikkagi usaldust, mistõttu on oluline kodulehel olevate andmetega usalduse tekitamine Teis, kui potensiaalses kliendis. Kui usaldus on tekkinud, soovitan edasi liikuda. Kui ei, siis parem vaadake veel ringi erinevate teenusepakkujate kodulehtedel.

Kohtumine ja visiit büroosse. Olles kodulehe vahendusel saatnud ära hinnapäringu, siis järgmisena soovitan ma kindlasti leppida kokku kohtumine teenusepakkuja büroos. Just büroos, mitte kusagil kohvikus ega mõnes looduskaunis kohas. Büroo on see koht, mis peab Teis lisaks kodulehele tekitama sooja ja usaldusliku tunde. Büroos Te näete, kes on need inimesed, kes Teie ettevõtte raamatupidamisega hakkavad tegelema, millised on nende töötingimused, kuidas hoitakse teiste ettevõtete dokumente jne. Uskuge mind, nii nagu suhtutakse teiste klientide dokumentidesse nii suhtutakse suure tõenäosusega ka tulevikus Teie asjadesse. Kehvad töötingimused ja mornide nägudega inimesed viitavad üheselt, et ettevõtte siseselt ei ole kõik korras. Kui aga teenusepakkuja ei suuda enda asjadega toime tulla, kuidas Te saate olla kindel, et Teie asjad saavad korralikult tehtud. Teie ettevõtte raamatupidamise koostavad valdavas osas inimesed, mitte arvutid. Seega on nende roll edasises koostöös kõige olulisem. Soliidne büroo ja motiveeritud personal on oluline detail, millele kindlasti tähelepanu pöörata.

Arvutid ja tarkvara. Enamik inimesi arvab, et raamatupidamisteenuse peamiseks kuluks on tööjõukulud. Nõus, see on kõige suurem kulu. Mitte küll sama suur, aga sama oluline on arvutite- ja tarkvarakulu. Teil kui ettevõtjal lasub kohustus säilitada raamatupidamisdokumente 7 aastat. Ehk siis peab Teil mistahes ajahetkel olema võimalik kontrolli läbiviivale isikule esitada nii alg- kui ka koonddokumendid oma ettevõtte minevikust. Seetõttu on oluline, et Teie teenusepakkuja kasutaks legaalset tarkvara, millega kaasneb tarkvaratootja poolne klienditugi ning garantii. Kõike võib juhtuda, mistõttu on oluline andmete säilime või siis nende taastamine. Seega soovitame kindlasti küsida oma teenusepakkujalt – mis tarkvara ta kasutab, kuidas on hankinud endale litsentsid jne. Teine oluline roll andmete säilimisel on koopiate tegemine. Ka seda soovitame oma teenusepakkujalt küsida –kui sagedasti või millisele andmekandjale tehakse andmebaasidest ja –failidest varukoopiaid ning kus koopiaid hoitakse. Juhul kui Teile hakatakse rääkima, et koopiaid tehakse igal õhtul näiteks dvd-plaatidele (mälupulkadele jne.), mis ladustatakse seifis, siis ma soovitaksin Teil hakata lahkumise peale mõtlema. Miks? Mõelge nüüd ise – kirjutada kogu vajalik andmebaas igaõhtuselt mistahes andmekandjale on paras ettevõtmine ja lisaks veel ka ajakulukas. Veelgi enam, hoida töös kasutatavat andmebaasi ja sellest tehtud varukoopiad samas kohas on riskantne. Sellega pole välistatud, et mistahes õnnetuse korral võidav hävineda nii andmebaas ise kui ka sellest tehtud varukoopiad. Varukoopiate eesmärk on aga kindlustada info säilimine mistahes olukorraks.

Eestis leidub väga palju erinevaid serveriruumi pakkujaid, kus enamikel on automaatne varukoopiate tegemine rendihinna sees ja kus hoitakse koopiad eraldi andmebaasidest. Kaasaegsed IT-süsteemid on taaskord märk sellest, et olete kohtunud tõsiseltvõetava teenusepakkujaga, kellega saab ühiste eesmärkide nimel edasi liikuda.

Teenuse sisu ja selle ülesehitus. Koduleht on hea, büroo tekitab Teis usaldust ja IT-ga on kõik korras. Tundub, et olete endale teenusepakkuja leidnud. Paraku ei. Nüüd jõuate Te asja sisuni. Küsige ja uurige kõike teenuse kohta. Laske endale detailideni lahti seletada, millest teenus koosneb ja miks teenus just nendest detailidest koosneb. Samuti viidake nendele probleemidele, mida tahate, et teenusepakkuja kindlasti lahendaks. Vaadake, kas pakutav lahendus on Teile meelepärane või mitte. Teenuse sisu ja selle ülesehituse eesmärk on lahendada Teie probleeme, mitte aga neid juurde tekitada. Kui Te tajute, et kohustusi mitte ei jää vähemaks, vaid tuleb juurde, siis järelikult ei ole sellisel kujul tehtav teenus Teile lahenduseks. Hästi korraldatud raamatupidamise eesmärk ei ole Teile aja juurde tekitamine loosungiga, et Teil on siis rohkem aega tegeleda oma ettevõtte juhtimisega. Hästi korraldatud raamatupidamine annab Teile vastused, kas liigute seatud eesmärkide suunal või kui kaugel Te seatud eesmärgist olete. Raamatupidamine loob Teile soodsa pinnase õigete otsuste langetamiseks ning parimate lahenduste leidmiseks.

Samuti soovitan Teil mitte laskuda n-ö kiituste lõksu. Kui uus teenusepakkuja oma teenuse kirjeldamiseks laidab Teie eelmise raamatupidaja tööd ning seeläbi püüab tõsta enda väärtust – see ei ole hea märk. Hea teenus või teenusepakkuja on see, kes kuulab Teie mured ja pakub neile lahendused, mitte ei keskendu sellele, mida seni on kõik valesti tehtud.

Tulles nüüd tagasi jutu alguse juurde, kus rääkisin teenuse ostust, hinnast ja võrdlesin seda auto ostuga, siis näete, et hind ei ole tegelikult kõige olulisem. Teenuse hinnast palju olulisemaid kriteeriume, mille järgi teenusepakkujaid eristada.

Aadress

Pärnu mnt 139 C, Tallinn 11317

Telefon: +372 5373 4434

Meie meeskonnal on kokku üle 30 aasta praktilist kogemust raamatupidamises. Me teame, millised lahendused töötavad ja millised mitte.